Nasza szkoła uczestniczy w projekcie DOBRY KLIMAT DLA MORZA.
      DOBRY KLIMAT DLA MORZA to kampania edukacyjno-informacyjna, której celem jest wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

      Kampania ma uświadomić mieszkańcom Polski wartość różnorodności biologicznej morza oraz przybliżyć jej specyfikę i unikalność. Ma pokazać, że w wielu miejscach naszego morza różnorodność zanika lub jest zagrożona.

      W nasze szkole warsztaty odbywają się w wymiarze 10h na klasę w postaci 5 paneli tematycznych po 2 godziny każdy. Pierwsze spotkania już za nami, kolejne już w tym tygodniu. Zajęcia są prowadzone w nowoczesny i wielowymiarowy sposób, łączący ze sobą różne techniki aktywizujące. Zastosowane zostały m.in. takie metody jak gry symulacyjne, zabawy, quizy, doświadczenia, tworzenie map mentalnych, praca projektowa.
      TEMATYKA WARSZTATÓW:
      * co to jest usługa ekosystemowa;
      * istota różnorodności biologicznej;
      * rola bioróżnorodności w funkcjonowaniu ekosystemów przybrzeżnych;
      * zmienność naturalna i antropogeniczna środowiska Morza Bałtyckiego;
      * ochrona bioróżnorodności fauny i flory morskiej;
      * pojęcie "green infrastructure";
      * wartość piaszczystych plaż.