18 pażdziernika w naszej szkole odbył się SZKOLNY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO.

      Edukator z projektu Cyfrowobezpieczni.plspotkał się z uczniami klas 4-6 i nauczycielami w auli szkolnej, gdzie zaprezentował film i omówił podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa uczniów (w tym informacji o tym, gdzie mogą otrzymać pomoc w sytuacjach kryzysowych).
      Odbyły sie także warsztaty z uczniami klas 7 podczas których, pani edukator projektu podjęła próbę odwzorowania realnej sytuacji, z którą spotykały się lub mogą się spotkać dzieci np. w sytuacji sprawca-ofiara (kradzież tożsamości, podglądanie kamerą, podstęp w celu zasubskrybowania płatnej usługi) lub sytuacji często występującej (logowanie się do sieci za pomocą hasła, szyfrowanie korespondencji). Każdy z warsztatów obejmował m.in. film dostosowany do wieku uczniów, quiz sprawdzający wiedzę uczniów, prezentację merytoryczną i grę zespołową.

      W tym dniu na lekcjach informatyki i zajęć komputerowych uczniowie przygotowywali plakaty dotyczące bezpieczenstawa w Sieci, a także odbył się finał akcji Samorządu Uczniowskiego na plakat na temat Bezpieczny Internet.
      Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego zakończyło spotkanie Edukatora z Radą Pedagogiczną szkoły.