BIERZEMY UDZIAŁ W II EDYCJI PROGRAMU - SZKOLNY KLUB SPORTOWY      Nasza szkoła przystąpiła do II edycji programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY.

      Program SZKOLNY KLUB SPORTOWY jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. SKS stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej.

      W naszej szkole odbywają się bezpłatne pozalekcyjne zajęcia sportowe:

         wtorek i środa godzina 8.00 - Gry i zabawy sportowe dla klas III i IV - ogólnorozwojowe ćwiczenia z naciskiem na poprawę wydolności i koordynacji ruchowej, prowadzone metodą przeważnie zabawową.

         wtorek i środa godzina 14.30 - Piłka Koszykowa - oprócz zdobywania umiejętności gry w koszykówkę dzieci doskonalą motorykę, szybkość, siłę i koordynację ruchową.