CERTYFIKATY I AKCJE, W KTÓRYCH BIERZEMY UDZIAŁ       (kliknij na obrazek i przeczytaj)
"SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW"
"SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE"
"SZKOŁA BEZ PRZEMOCY"
"SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ"
"CERTYFIKAT SZKOŁY INNOWACYJNEJ"


"CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"
"SZKOŁA Z KLASĄ"
WYRÓŻNIENIE W AKCJI "BEZPIECZNA SZKOŁA"

NALEŻYMY DO "KLUBU SZKÓŁ UNICEF""MLEKO DLA SZKÓŁ""OWOCE W SZKOLE"
Programu COMENIUS - uczenie się przez całe życie -
Partnerskie Projekty Szkół
Bierzemy udział w pilotażowym programie Banku PKO BP - elektroniczne oszczędzanie w SKOBierzemy udział w programie: eTwinningRealizujemy projekt ekologiczny pod patronatem FERSO
Bierzemy udział w unijnym projekcie:
PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA
DROGĄ DO WIEDZYPrzystąpiliśmy do akcji "Szkoła Dobra" organizowanej przez fundację GAJUSZBierzemy udział w kampani edukacyjnej "WARTO BYĆ DOBRYM"
pod patronatem MEN i UNESCOBierzemy udział w akcji "BEZPIECZNE WAKACJE"Posiadamy dwie pracownie komputerowe.
Jedną z nich jest pracownia sfinansowana z funduszy UE, w ramach projektu "Pracownia komputerowa dla szkół".