STATUT SP 199  

                KONCEPCJA PRACY SP 199 na lata 2012 - 2018                  KODEKS UCZNIA SP 199     

                Kryteria oceny zachowania     

                Przedmiotowe Zasady Oceniania     
                Organizacja zajęć wychowania do życia w rodziniew Szkole Podstawowej nr 199 w Łodzi   

                Druk rezygnacji z zajęć WDŻwR   

                Organizacja zajęć religii/etyki w Szkole Podstawowej nr 199 w Łodzi   

                Druk oświadczenia rodzica o udziale dziecka w zajęciach religii / etyki   

                Wzór zwolnienia ucznia z zajęć    

                Procedura walki z wszawicą w SP 199