PROJEKT ERASMUS + SPORT

Miło nam poinformować, ze znaleźliśmy się w gronie czterech szkół w Polsce, które w latach 2017-2019
będą realizować projekt Erasmus + Sport, który skierowany jest do uczniów klas II.

                             

Projekt Sport at School jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach projektu Erasmus + SportPartnerem Projektu Erasmus + Sport At School jest Polski Związek Karate
oraz Krajowe Federacje Karate we Włoszech, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii


      Projekt i odwołuje się do zasad kinezjologii dr Paula Dennisona i wpływu aktywności ruchowej na wyniki dydaktyczne uczniów, jest metodą wspierania naturalnego rozwoju ucznia poprzez ćwiczenia ruchowe.

      Celem Projektu jest promowanie aktywności sportowej w szkołach podstawowych by tym sposobem walczyć z siedzącym trybem życia dzieci i ich zmniejszoną ruchliwością - hipokinezją w okresie dorastania. Program realizowany jest w oparciu o innowatorskie rozwiązania, wyniki najnowszych badań naukowych w zakresie neurologii, będzie ułatwiał wymianę praktyk między krajami - partnerami w w/w projekcie. Będzie wspierał budowę europejskiej sieci szkół, do której zostaną włączone Krajowe Federacje Karate we Włoszech, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Polsce i Portugalii.

      PROJEKT ERASMUS + SPORT AT SCHOOL OBEJMUJE:

      Inteligencję Motoryczną

      Inteligencja motoryczna wyraża się za pośrednictwem czynów, które dokonuje się po to by osiągnąć zamierzony cel. Cechuje ją skuteczność, efektywność i kreatywność. Ludzka motoryczność jest bogata i wielowymiarowa; obejmuje ruchy pozwalające jednostce na współdziałanie ze środowiskami (np. naturalnym, zawodowym, szkolnym itd.) i na wyrażenie własnej osobowości poprzez uprawianie różnorodnych dyscyplin sportowych. Ma ogromne znaczenie dla kinestetyków. Najlepszy okres na rozwinięcie motoryczności inteligentnej zaczyna się w momencie narodzin i trwa do momentu osiągnięcia mniej więcej wieku lat 11. Podczas gdy siedzący tryb życia i nadmiar wagi wystawiają na ryzyko harmonijny rozwój chłopców i dziewczynek w okresie dorastania.

      Aktywność motoryczna grupy docelowej

      Prowadzona w godzinach szkolnych przez techników Krajowych Federacji przy udziale nauczycieli w czterech szkołach krajów uczestniczących w projekcie podczas roku szkolnego 2017/2018

      Ocena wyników

      Analiza, przeprowadzona przez instytucje zewnętrzne, wyników osiągniętych w zakresie umiejętności motorycznych, w nauce, oraz dotyczących społecznego zachowania chłopców i dziewczynek uczestniczących w Projekcie.

      Rozpowszechnianie informacji o projekcie

      Celem projektu jest uruchomienie sieci szkół, gwarantującej zrównoważony charakter inicjatywie, która odbędzie się w szkołach sześciu krajów uczestniczących w projekcie i jednocześnie ułatwiającej włączenie do tejże inicjatywy Federacji Europejskich Karate zainteresowanych realizacją w/w projektu w swoich krajach. Promocja odbywać się będzie poprzez stronę internetową. Wydany będzie podręcznik metodyczny.

więcej informacji na stronach partnerów projektu:

polskizwiazekkarate.pl

ksportatschool