"ETYKA NIE TYLKO DLA SMYKA"

      Jak nauczyć dziecko rozumienia czym jest szacunek, tolerancja,
współczucie, dobroć, życzliwość, honor,
umiar, piękno, dobroć, szczodrość, odpowiedzialność, piękno, wytrwałoś ... ?


Pilotażowy ogólnopolski projekt edukacyjny dla uczniów klas 1 - 3

      Nauczyciele za pomocą bajek, baśni, historyjek, zabaw, muzyki, plastyki będą kształtować postawy etyczno moralne.
      Współdziałanie, uczciwość, prawdomówność, odpowiedzialność to wartości, które można kształtować w różnych obszarach edukacji wczesnoszkolnej.

     Zajęcia poświęcone są kształtowaniu postaw etyczno-moralnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień antykorupcyjnych, służą rozwijaniu u młodszych uczniów wrażliwości na świat wartości, umiejętności dokonywania etycznych wyborów i przyjmowania za nie odpowiedzialności, przygotowując tym samym dzieci do uczestnictwa w społeczeństwie demokratycznym.