REALIZUJEMY PROGRAM GIODO
TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA

                          Ogólnopolski Program Edukacyjny Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych "Twoje dane - twoja sprawa" ma uczyć skutecznej ochrona danych osobowych.
Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. Celem programu jest wyposażenie nauczycieli i uczniów w przydatn± wiedzę oraz kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatno¶ci i danych osobowych, aby umożliwić dzieciom i młodzieży sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym ¶wiecie.

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dowiedz się więcej:

PORADNIK - Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy ¶wiat.

Informator o programie "Twoje dane - twoja sprawa"


Patronat honorowy: