Nasza szkoła przystąpiła do projektu
EDUKACJA GLOBALNA. LIDERZY EDUKACJI NA RZECZ ROZWOJU
współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


      Zadaniem Edukacji Globalnej jest uświadomienie społeczeństwu problemów współczesnego świata, istniejących współzależności i związanych z tym wyzwań. Edukacja globalna to działania wychowawcze i obywatelskie na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, pobudzające do refleksji nad własnym stylem życia i wyborami, jakich dokonujemy co dzień. To projekt skierowany do ludzi w różnym wieku, również tych najmłodszych, który ma ich nauczyć krytycyzmu, współdziałania i zachęcić do pracy na rzecz wspólnoty.

      Pierwszym zadaniem związanym z projektem jest konkurs plastyczny dla szkół podstawowych: "Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030"

Oficjalna strona Edukacji Globalnej. Tutaj też dowiesz się więcej na temat konkursu


Przeczytaj więcej o Edukacji Globalnej    


Najważniejsze informacje będą również umieszczane na stronie bloga: Tajemnice naszej kuchni w zakładce: Edukacja globalna

CIEKAWE ZAJĘCIA W RAMACH EDUKACJI GLOBALNEJ


            SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZKĄ MŁODZI ŚWIATU - SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY