DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ?      CO TO ZNACZY DWUJĘZYCZNIE?

      Nauczanie dwujęzyczne to nauczanie w języku polskim i w języku obcym, w tym przypadku w języku angielskim. Oznacza to, że lekcje wybranych przedmiotów prowadzone są w dwóch językach czyli cała lekcja nie musi być prowadzona w języku obcym, a o proporcjach między językami i formie decyduje nauczyciel, uzależniając to od poziomu wiedzy uczniów.

      DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ?

      Nauczanie dwujęzyczne promowane jest w całej Europie od wielu lat, bowiem taka metoda sprzyja szybszemu i lepszemu opanowaniu przez uczniów języka obcego. Młodzież przyswaja różnego rodzaju treści w bardzo naturalnych sytuacjach, obcuje z językiem więcej, poznaje więcej słownictwa, ma więcej możliwości na posługiwanie się nim, na konwersacje.
      W klasach bilingwalnych dąży się do uzyskania przez uczniów nie tylko kompetencji językowej, ale także do poszerzania wiedzy o kulturze i historii kraju/ów języka docelowego. Uczniowie tych klas są otwarci na świat, na innych ludzi, często bardziej tolerancyjni i kreatywni. Nie skupiają się tylko na otaczającej ich rzeczywistości, lecz ciekawią ich również inne kraje i kultury.

      JAKA JEST KLASA DWUJĘZYCZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 199?

      Przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie są biologia, informatyka, godzina wychowawcza i Advisory Class - przedmiot realizowany tylko w klasie dwujęzycznej. Dwujęzycznie oznacza po polsku i po angielsku, w takich proporcjach, w jakich nauczyciel zdecyduje.
      Zajęcia z języka angielskiego - w wymiarze 5 godzin tygodniowo - są tak zorganizowane i takie treści są wprowadzane, aby przygotowywać uczniów pod względem leksykalnym do zajęć dwujęzycznych. Oczywiście w ramach lekcji języka angielskiego nauczyciele ćwiczą wszystkie podstawowe kompetencje językowe, a więc mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie.
      Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim, niekoniecznie są to całe książki. Nauczyciel dokonuje doboru i tworzone są swego rodzaju dossier materiałów. Możliwe jest także korzystanie ze źródeł angielskich przeznaczonych dla młodszych czytelników .
      Nauczanie odbywa się na podstawie programów autorskich naszych nauczycieli , których obowiązkiem jest realizacja Nowej Podstawy Programowej.
      Uczniowie klasy dwujęzycznej biorą udział w wyjściach do kina, do teatru, na wykłady i spotkania - wszystko po to, aby nauka odbywała się nie tylko w murach szkoły, lecz aby przy okazji, poznawali innych ludzi, młodzież z innych szkół oraz aby stali się otwarci na kulturę krajów anglojęzycznych.


PRZECZYTAJ O PRACY KLASY DWUJĘZYCZNEJ