Nasza szkoła realizuje Program "Mały Mistrz" - program skierowany do dzieci z klas I-III, a jego ideą jest propagowanie aktywności fizycznej.

      Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

      Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz Narciarz Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak.

      Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza. Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wczesno-szkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w:

          dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej,
          monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów,
          zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.


      Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:

          Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.
          Wsparcie nauczycieli w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.
          Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.
          Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.
          Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.
          Najważniejsze, że przy okazji świetnej zabawy, propagujemy aktywną postawę.


      Szkoła w trakcie trzech lat realizacji programu otrzymała:

     - komplet legitymacji i naklejek dla dzieci,
     - możliwość udziału w konferencjach szkoleniowych dla realizatorów programu,
     - możliwość korzystania z platformy internetowej programu,
     - komplet sprzętu sportowego dostosowanego do wieku dzieci o wartości 4000 zł.