Zajęcia pozalekcyjne Pogotowie naukowe Zajęcia sportowe Studio Tańca "ATUT" Zbiórki harcerskie
i zuchowe
Inne zajęcia dodatkowe