"MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA"

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
     Z wielką radością informujemy, że nasza szkoła została laureatem konkursu "Moja wymarzona Ekopracownia"
ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Więcej informacji na stronie WFOŚ


Relacja z uroczystości otwarcia pracowni przyrodniczej EKOCENTRUM    


     Nowoczesna pracownia będzie służyć naszym uczniom podczas lekcji przyrody oraz przy realizacji różnorodnych zajęć z ekologii.
Zakupione pomoce dydaktyczne pozwolą na realizację licznych projektów: "Tajemnice naszej kuchni", Szkoły dla Ekorozwoju, Dzieci uczą dzieci", Zapobieganie nadwadze i otyłości poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

Dzięki otrzymanej dotacji uczniowie będą mogli poznawać tajniki przyrody w pięknej, nowoczesnej pracowni na miarę XXI wieku.


W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU ZAPLANOWANO:


         Festyn "Pożegnanie lata" - "Zdrowie na talerzu" - bar sałatkowy.
         Lekcje o tematyce ekologicznej (w tym również lekcje otwarte dla nauczycieli i rodziców) realizowane w pracowni z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
         Zajęcia terenowe (prowadzenie prostych obserwacji przyrodniczych, prowadzenie pomiarów składników pogody, określanie kierunków geograficznych, w terenie, orientowanie planu z pomocą kompasu i znaków topograficznych.
         Zajęcia praktyczne - ocena stanu zanieczyszczenia - wody, powietrza i gleby.
         Wycieczki (do pobliskich parków, muzeum przyrodniczego, Lasu Łagiewnickiego).
         Konkursy ( "Cztery pory roku w obiektywie", "Na tropach przyrody - konkurs dla klas IV - V", "Zielone zadania", XIII Konkurs Przyrodniczy organizowany przez WODN).
         Udział w akcjach ekologicznych (Sprzątanie Świata, Dzień Drzewa, Dzień Wiosny, Dzień Ziemi).
         Zajęcia ekologiczne dla klas I-III.
         Warsztaty ekologiczne dla przedszkolaków oraz uczniów klas IV - VI prowadzone przez edukatorów z Fundacji Ekologicznej "Siłaczka" oraz Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" .
         Spotkania Szkolnego Koła LOP.
         Zajęcia w ramach projektu "Dzieci uczą dzieci".