SP 199 W PILOTAŻU PROGRAMOWANIACo jest celem pilotażu dotyczącego wprowadzenia nauki programowania od najmłodszych lat w szkole?


      CEL PILOTAŻU:

      WPROWADZENIE PROGRAMOWANIA OD NAJMŁODSZYCH LAT WERYFIKACJA ZAPISÓW NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

      Celem pilotażu jest wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki programowania.

      Przetestowanie dostępnych rozwiązań służących nauce programowania, w tym programów nauczania opartych na projekcie podstawy programowej (Propozycje zmian opracowane przez Radę do podstawy programowej, Opracowany przez Radę projekt podstawy programowej kształcenia informatycznego), oraz rekomendowanie do powszechnego wdrożenia skutecznych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli,

     

więcej dowiesz się ze strony dotyczącej PILOTAŻU PROGRAMOWANIA