PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA


                 język polski    

                     matematyka     

                     język angielski     

                     język angielski w klasie dwujęzycznej     

                     język hiszpański     

                     informatyka / zajęcia komputerowe    

                     plastyka    

                     muzyka    

                     biologia    

                     chemia    

                     fizyka    

                     geografia    

                     WOS