WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI     PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
"NIE TAKI SMOG STRASZNY JAK GO MALUJĄ"


     Program "Nie taki smog straszny jak go malują" realizowany był w okresie październik 2017 - czerwiec 2018.
Łączna wartość ogólna zadania to 21 893,00 zł z czego dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wyniosło 18 609,00 zł

Uzyskany efekt ekologiczny w wyniku realizacji zadania to wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 199 w Łodzi.

W ramach programu m.in.:
* zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia eksperymentów i obserwacji przyrodniczych
* zorganizowano warsztaty ekologiczne dla uczniów klas III - VII
* zorganizowano wycieczki ekologiczne i warsztaty wyjazdowe dla uczniów klas V - VI
* przeprowadzono szkolne akcje ekologiczne i zajęcia modelowe
* zorganizowano konkursy

Więcej informacji o projekcie "Nie taki smog straszny jak go malują" - TUTAJ