Świetlica otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00.
               Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani wychowawcy, którzy zapewniają dzieciom opiekę.
               Uczniowie mają możliwość indywidualnego wyboru zajęć, zgodnie z własnymi zainteresowaniami.
               W naszej swietlicy oferujemy uczniom różnorodne zajęcia:

                    zajęcia artystyczne, muzyczne, komputerowe, czytelnicze
                    gry stolikowe, rozwiązywanie zagadek i rebusów
                    pomoc przy odrabianiu lekcji
                    konkursy recytatorskie, plastyczne, ortograficzne
                    imprezy okolicznościowe
                    gry i zabawy ruchowe na salach gimnastycznych
                    gdy dopisuje pogoda - zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu i szkolnym placu zabaw


                zajęcia w roku szkolnym 2018/2019


                              BIAŁO - CZERWONE ORIGAMI      

                              Tańcujemy i pląsamy      

                              Poznajemy Polskie Legendy      

                              Jesienne zajęcia plastyczne